מדוע המוסדות להשכלה גבוהה מושכים את הצעירים לבאר שבע?

אחים אום

ריכוז המוסדות להשכלה גבוהה בבאר שבע הפך להיות מוקד משיכה של צעירים אל העיר הדרומית. מדוע? קבוצת אחים אום מסבירה את התופעה